AutorAbsolventă a Facultăţii de Istorie (2002) şi a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine (2015), Universitatea din Bucureşti. 

Am urmat programul de masterat cu specializarea "Relaţii internaţionale" la Universitatea din Bucureşti, 2004.


Studii doctorale la Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Academia Română, 2004-2011, sub coordonarea prof. univ. dr. Ioan Chiper. 
Susţinerea publică a tezei de doctorat cu titlul Forme de disidenţă în spaţiul sovietic şi est-european în anii ’70-’80. Cazul românesc (2012)

Premiul "Nicolae Bălcescu" decernat de Academia Română (2016) pentru lucrarea Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2014.


Domenii de interes: fenomenul disidenţei în România, Uniunea Sovietică şi ţările din Europa Centrală şi de Est;  Nicolae Ceauşescu şi evoluţia regimului comunist din România, 1965-1989; intelectualii şi societatea în regimurile comuniste; U.R.S.S. şi evoluţia relaţiilor sovieto-americane în perioada de sfârşit a războiului rece, 1985-1991.


No comments:

Post a Comment