Lucrări publicate

Volume publicate (autor/coautor/coordonator)

Sfârşitul perioadei liberale a regimului Ceauşescu: Minirevoluţia culturală din 1971, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2005. (coordonator)

Intelectuali români în arhivele comunismului, Nemira, Bucuresti, 2006. (co-autor).

Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980, Institutul  Naţional pentru Studiul Totalitarismului,Bucureşti, 2014. Premiul "Nicolae Bălcescu" al Academiei Române, 2016.
 Articole şi studii ştiinţifice

Cultura şi arta la începutul regimului Ceauşescu, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2004, pp. 202-223. ISSN 1221-6918

Dorin Tudoran sau avatarurile unui intelectual român în lupta cu regimul comunist, în „Arhivele Totalitarismului”,  nr. 3-4/2004, pp. 232-243. ISSN 1221-6918

Mihai Botez (1940-1995), în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2004, p. 248-252. ISSN 1221-6918

Perestroika şi relaţiile sovieto-americane, 1985-1989,  în Un destin şi o viaţă. Omagiu profesorului Radu Ciuceanu la 75 de ani, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, Ediţia a II-a revizuită şi adăugită, 2004, pp. 403-415.

Scriitorii români si limitele liberalizarii, 1965-1971, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2005, pp. 154-168. ISSN 1221-6918

Forme de disidenţă în Romania în anii ’70: Paul Goma şi mişcarea pentru drepturile omului, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2005, pp. 99-122. ISSN 1221-6918

Tensiuni în relaţiile româno-sovietice în anul “Primăverii de la Praga”, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2005, pp. 227-237. ISSN 1221-691

Literatură şi ideologie în anul maxim al liberalizării, 1968, în „Studii şi materiale de istorie contemporană, anul IV, serie nouă, vol.IV/2005, pp. 282-284.

Un reformator la Bucureşti. Vizita lui Mihail S. Gorbaciov în Romania, 1987, „Historia”, nr. 40, aprilie 2005, pp. 42-48.

Paul Goma şi experienţa anului 1956. Începutul biografiei unui disident, în Dan Cătănuş, Vasile Buga, coord., Putere şi societate. Lagărul comunist sub impactul destalinizării, 1956, Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 2006

On the Eve of the Collpase: Ceauşescu’s Regime between Internal Dissent and International Isolation, 1987, „Arhivele Totalitarismului”,, nr. 3-4/2006, pp. 229-241. ISSN 1221-6918

“Războiul întru cuvânt”. Preotul Gh. Calciu Dumitreasa şi rezistenţa religioasă în România anilor ’70-’80, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2007, pp. 242-260. ISSN 1221-6918

Chipuri nevăzute. Represiunea împotriva mişcării Goma, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2007, pp. 225-239. ISSN 1221-6918

The 1971 revolution: preliminary assessements, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2008, pp. 193-207. ISSN 1221-6918

Vlad Georgescu (1937-1988), în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2008, pp. 242-247. ISSN 1221-6918

Disidenţă şi represiune în epoca Nicolae Ceauşescu. O analiză comparativă: Paul Goma - Vlad Georgescu, în Forme de represiune în regimurile comuniste, Cosmin Budeancă, Florentin Olteanu (coord.), Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Memorialul Rezistenţei Anticomuniste din Ţara Făgăraşului, Polirom, 2008, pp. 256-265.

Gheorghe Calciu-Dumitreasa (1925-2006), în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2009, pp. 239-243. ISSN 1221-6918

Mihai Botez despre intelectuali şi spaţiul cultural european, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2009, pp. 223-234. ISSN 1221-6918
Despre libertate, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2009, pp. 284-287. ISSN 1221-6918

Paşi spre libertate. Repere ale disidenţei din România, 1977-1989, în „România. Decembrie 1989. Catalogul expoziţiei”, Muzeul Naţional de Istorie a României, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2009,  pp. 17-22, ISBN978-973-8966-91-8.

Fenomenul disidenţei în Uniunea Sovietică, 1965-1989, în „Arhivele Totalitarismului”, nr, 3-4/2010, pp. 61-85. ISSN 1221-6918

Disidenţa – o pledoarie pentru adevăr, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2010, pp. 244-246. ISSN 1221-6918

Realitate sau invenţie mediatică? Puncte de convergenţă în activitatea disidenţilor Mihai Botez şi Andrei Saharovîn „Arhivele Totalitarismului”, nr. 1-2/2011, p. 117-124

A Case of Dissent in Romania in the 1970’s: Paul Goma and the Movement for Human Rights, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2011, pp. 185-209. ISSN 1221-6918

Breaking the barriers of Romanian conformism. Dissent and scientifique critique of Communism in mathematician Mihai Botez’ thinking. A case study, în History of Communism in Europe . New series, Vol. II – 2011. “Avatars of Intellectuals under Communism”, Zeta Books 2011, ISSN: 2069-3192 (paperback), ISBN 978-606-8266-14-5 (paperback), pp. 345-368

Mihai Botez: Portretul unui disident solitar, în Condiţia intelectualului disident în România comunistă. Colocviile revistei „Mozaicul”, ediţia a XV-a, 26-27 octombrie 2012, Craiova, Editura Aius, 2012 pp. 95-106.

C.I.A., Europa Liberă şi România.O analiză a Securităţii din 1981, în „Arhivele Totalitarismului”, nr. 3-4/2014, pp. 252-261. ISSN 1221-6918

Формы оппозиционного движения в Румынии 70-х - 80-х гг. XX века (Forme de opoziţie în România anilor 1970-1980), în volumul Инакомыслие в условиях "реального социализма". Поиски новой государственности. Конец 60-х - 80-е гг. XX в. / Отв. редактор К.В. Никифоров, Institutul de Slavistică al Academiei Ruse de Ştiinţe, pp. 494-519 (ISBN 978-5-7576-0318-6) - coautor.

Paul Goma. Scriitorul devenit disident, în Paul Goma si exilul etern, Liliana Corobca (coord.), Editura Ratio et revelatio, Oradea, 2016, pp. 62-76. ISBN 978-606-8680-36-1.

No comments:

Post a Comment