Monday, January 4, 2021

Distincția diplomației – In memoriam Ambasador Paraschiva Bădescu


La sfârșitul anului 2020 ne-a părăsit discret Doamna Ambasador Paraschiva Bădescu, diplomat de carieră, înalt reprezentant al României la cele mai înalte foruri internaționale.
O prezență distinsă, delicată, caldă, în contrast aparent cu formalismul și glaciarul diplomației, doamna ambasador Paraschiva Bădescu a construit cu tenacitate încă de la începutul anilor 1960 o importantă carieră diplomatică.

https://titulescu.eu


Așa cum mărturisea într-un interviu cuprinzător pentru revista Qvorum, drumul diplomatului de carieră, și al domniei sale în particular, a început cu sarcini de serviciu aparent modeste, dar care asigură în fapt baza pentru orice reprezentare profesionistă a unui stat la nivel internațional:  note (inclusiv stenografie), traduceri, sinteze ale diferitelor dezbateri, analize, pregătirea dosarelor documentare în vederea diferitelor vizite.
Participarea alături de diplomați de vârf ai României la reuniuni și negocieri internaționale a  constituit pentru Doamna Ambasador Bădescu „o academie diplomatică” , de la personalități precum Acad.Mircea Malița, Ambasadorii Nicolae Ecobescu, Valentin Lipatti, Constantin Flitan, Constantin Ene, Constantin Vlad, Constantin Oancea ș.a deprinzând  „tainele profesiei de diplomat”.
Începând cu anii 1970 și după revenirea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe după o activitate de 10 ani (1980-1989) la Redacția Publcațiilor pentru Străinătate, Doamna ambasador Bădescu a fost implicată activ în procesul de securitate europeană care a debutat cu Conferința pentru Securitate Europeană (CSCE, devenit ulterior OSCE). Acesta a fost încununat cu Actul Final de la Helsinki, semnat la 1 august 1975, document la redactarea căruia „diplomația română și-a adus o contribuție de substanță”.

Amb. Paraschiva Bădescu
Amb. Paraschiva Bădescu
https://www.osce.org/montenegro/11769 

Activitatea diplomatică a Doamnei Ambasador a continuat să fie strâns legată de OSCE, context în care a îndeplinit mai multe misiuni, printre care: șef al Centrului OSCE în Turkmenistan (2002-2004); adjunct al Șefului Misiunii OSCE în Serbia-Muntenegru (2005-2006); Șef al Misiunii OSCE în Muntenegru (2006-2010); Șef al Misiunii ODIHR/OSCE pentru Observarea Alegerilor Prezidențiale din Tadjikistan (2013).
Ca o încununare a muncii sale, la 20 decembrie 2012, Doamnei Ambasador Bădescu i-a fost conferită Medalia OSCE pentru  activitatea  deosebită în OSCE.
Autor de studii și lucrări pe teme de relații internaționale, Doamna Ambasador Paraschiva Bădescu a susținut conferințe la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și Centrul de Studii Ruse și Sovietice „Florin Constantiniu” din cadrul INST. Totodată, a acordat un prețios sprijin redacției revistei „Arhivele Totalitarismului” în selectarea, traducerea și editarea unor articole științifice elaborate de autori din Federația Rusă și alte republici ale spațiului ex-sovietic.
Un diplomat desăvârșit, clădit prin muncă asiduă, devotament, disciplină, abnegație și modestie, Doamna Ambasador Paraschiva Bădescu rămâne în amintirea noastră prin înaltul ei profesionalism, spiritul de obiectivitate și echilibru, prin dăruirea și  deschiderea reală către dialog, prin nota de distincție, dar și căldură sufletească, pe care o aducea prezența domniei sale.
 
*
Informațiile privind activitatea diplomatică au fost extrase din  INTERVIU: E.S. DNA. AMBASADOR PARASCHIVA BĂDESCU http://qvorum.ro/interviu-e-s-dna-ambasador-paraschiva-badescu/

Dr. Vasile Buga, Coordonatorul CSRS
Dr. Ana-Maria Cătănuș