Friday, May 15, 2015

"Cuvintele puterii. Literatură, intelectuali și ideologie în România comunista". Un nou volum de studii


Un nou volum vede lumina tiparului mulţumită Editurii Institutul European. 
Lucrarea Cuvintele puterii.  Literatură, intelectuali și ideologie în România comunistă, coordonată de Mioara ANTON, Bogdan CREȚU şi Daniel ȘANDRU, vorbeşte publicului specializat, dar nu numai lui, despre politicile culturale în perioada comunistă, în special în ultimele decenii de existenţă, despre rolul ideologiei şi impactul acesteia asupra discursului public, despre rotiţele instituţionale care puteau încuraja sau, din contră, sfărâma producţia literară, despre intelectuali, despre privilegiaţi, dar şi marginalizaţi, despre literatură, despre adevăr, dar şi despre mistificare.
Pe scurt, un volum despre cuvinte - cuvintele puterii, cuvintele intelectualilor, cuvintele disidenţilor - şi despre puterea ascunsă în ele.

La acest volum au colaborat: Mioara Anton, Bogdan Creţu, Daniel Șandru, Cristian Vasile,Cosmin Popa, Ionuț Bucur, Alina Pavelescu, Ana-Maria Cătănuş, Ioan Stanomir, Radu Vancu, Angelo Mitchievici, Antonio Patraş, Sorin Bocancea, Zoltan Rostaş, Mihai Dinu Gheorghiu.

Volumul va fi lansat vineri, 22 mai, la Târgul de carte Bookfest.


Cuprinsul volumului


Introducere (Mioara ANTON, Bogdan CREȚU & Daniel ȘANDRU) / 7

Partea I

DRUMUL SPRE COMUNISM: COMANDAMENTE IDEOLOGICE, POLITICI CULTURALE, DISIDENTE 


Constrângeri și privilegii. Metamorfozele lumii literare în scrisorile către putere (Mioara ANTON) / 29

Un traseu complicat: între înalta birocraţie culturală şi lumea literară. Două studii de caz: Ion Ianoşi şi Paul Cornea (Cristian VASILE) / 55

Către dictatura absurdului. Politica ideologică în anii de început ai regimului Ceaușescu (Cosmin POPA) / 81

Demiterea lui Eugen Barbu de la revista Luceafărul sau începutul marilor rivalităţi din literatura româna (Ionuț BUCUR) / 105

Instrumentalizarea politică a literaturii. Cazul romanului Delirul (Alina PAVELESCU) / 123 

Scriitorii disidenţi si regimul comunist din România în anii 1980 (Ana-Maria CATANUȘ) / 147 


Partea a II-a

SCRIITORII SI PUTEREA: CONFLICTUL DINTRE ESTETIC SI IDEOLOGIC

Un caz tragic: G. Calinescu (Bogdan CREȚU) / 165 

Despre posteritatea unui dramaturg comunist: Aurel Baranga (Ioan STANOMIR) / 177

Cuvintele puterii și cuvintele poeziei. „Sonetul despre Unire” al lui Mircea Ivănescu (Radu VANCU) / 189

Arhitecții utopiei: Eugen Barbu și Facerea lumii (Angelo MITCHIEVICI) / 201

Reabilitarea confesiunii. Exercitiile de luciditate ale lui Ion D. Sîrbu (Antonio PATRAȘ) / 217 
 

Partea a III-a

INTELECTUALI, DISCURSUL PUTERII SI RĂUL POLITIC 

Primii muncitori intelectuali în presa comunista din România (Sorin BOCANCEA) / 233

Reabilitarea sociologiei românesti în anii saizeci (Zoltan ROSTAȘ) / 255

Peer Review. O evaluare nu doar academica din anii 1980 (Mihai Dinu GHEORGHIU) / 279

Puterea cuvintelor: despre relația intelectualilor cu ideologia, de la comunism la postcomunism (Daniel ȘANDRU) / 299

No comments:

Post a Comment