Monday, November 3, 2014

Vocaţia libertăţii. Forme de disidenţă în România anilor 1970-1980 - CUPRINSUL VOLUMULUI

Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2014, 300p.

Volum publicat cu sprijinul AFCN

VERSIUNE ELECTRONICĂ 
https://www.ceeol.com/search/book-detail?id=470922

CUPRINS


Cuvânt înainte
Introducere
CAPITOLUL I Disidenţa în regimurile comuniste. Clarificări conceptuale
CAPITOLUL II Disidenţa în Uniunea Sovietică şi Europa de Est
2.1. De la confruntare la destindere. Dinamica relaţiilor Est-Vest şi proiectul
pentru cooperare europeană
2.2. Apogeul destinderii: Helsinki, 1975
2.3. Disidenţa în Uniunea Sovietică
2.4. Forme de disidenţă în Europa de Est
CAPITOLUL III Premisele apariţiei disidenţei în România (1965-1977)
3.1 Liberalizarea în viaţa politică
3.2. Reducerea represiunii
3.3. Creşterea nivelului de trai 
3.4. Liberalizarea culturală 
3.5. Momentul august 1968 – regimul Ceauşescu la apogeul popularităţii 
3.6. „Minirevoluţia culturală” – Tezele din iulie 1971
3.7. Provocarea „Helsinki”. Regimului de la Bucureşti şi politica
drepturilor omului
CAPITOLUL IV „Cutremurul oamenilor”, 1977. Începuturile disidenţei în
România
4.1. Paul Goma şi mişcarea pentru drepturile omului în România
4.2. Vlad Georgescu: O istorie complicată
CAPITOLUL V Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România
(S.L.O.M.R.)
CAPITOLUL VI Disidenţa din mediul religios
6.1. Asaltul regimului comunist împotriva vieţii religioase: legislaţie,
reorganizări, represiune
6.2. Gesturi de contestare a politicii regimului în problema cultelor
6.3. Gheorghe Calciu-Dumitreasa: „Războiul întru cuvânt”
CAPITOLUL VII Disidenţa din mediul ştiinţific, universitar şi tehnic
7.1. Înregimentarea trecutului: folosirea istoriei în legitimarea regimului
comunist şi a lui Nicolae Ceauşescu
7.2. Gesturi de disidenţă din mediul ştiinţific, universitar şi tehnic
7.3. Mihai Botez şi viitorul lumii comuniste 
7.4. Drumul către libertate. Doina Cornea şi disidenţa românească
în anii 1980
CAPITOLUL VIII Disidenţa din mediul literar
8.1. Cadrul general
8.2. Protocronismul
8.3. Reacţiile mediului cultural
8.4. „Rezistenţa prin cultură”
8.5. Disidenţa din mediul literar
8.6. Dorin Tudoran şi condiţia intelectualului român sub comunism
CAPITOLUL IX „Disidenţa” cu specific etnic
9.1. Regimul comunist din România şi problema maghiară: direcţii generale 
9.2. Disidenţa cu specific etnic: „faza memorandistă”
9.3. Samizdate, proteste, grupuri de discuţie 
CAPITOLUL X „Disidenţa” de partid 
CAPITOLUL XI Alte tipuri de opoziţie societală
11.1 Vocea reprezentanţilor partidelor istorice
11.2. Manifeste, sindicate, organizaţii pentru democratizarea României
CAPITOLUL XII Disidenţa: între Securitate şi Radio Europa Liberă
12.1. Acte legislative în direcţia contracarării acţiunilor ostile la
adresa statului
12.2. Măsuri şi metode folosite de Securitate pentru descurajarea
gesturilor de disidenţă
12.3. „Războiul pe calea undelor”. Posturile de radio occidentale şi
Europa de Est
12.4 „Aici Radio Europa Liberă!” Secţia română şi susţinerea disidenţei din
România
Concluzii
Ilustraţii 
Abstract 
Bibliografie

Indice de persoane

No comments:

Post a Comment