Tuesday, November 20, 2012

INST la Târgul de carte Gaudeamus 2012Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului îi aşteaptă pe toţi cei interesaţi de publicaţiile INST la Târgul de carte Gaudeamus 2012, în cadrul standului de carte al Editurii Academiei Române, stand 113, ultimul nivel din interiorul Pavilionului Central Romexpo.

Târgul de carte se desfăşoară în perioada 21.11.2012 - 25.11.2012, între orele 10.00-20.00.


Lista celor mai noi volume poate fi accesată făcând click pe "publicaţiile INST".

De asemenea, INST vă semnalează apariţia numerelor pe 2012 a revistei "Arhivele Totalitarismului"


"Arhivele Totalitarismului", nr. 1-2/2012

 Din sumar:


Kari Alenius, The Successes and Failures of German War Propaganda in Estonia, 1941-1944

Schlett András, Success and Failure of the Hungarian Agrarian Model, 1960-1990

Liliana Corobca, Incursiune în cenzura sovietică (Glavlit), 1922-1991  


Radu Florian Bruja, Liga Apărării Naţional Creştine în Bucovina, 1926-1928. Între organizare şi scindare
Radu Petrescu, Anihilarea „bandei” colonelului Arsenescu de pe Muntele Roşu. Rolul jucat de Traian Marinescu-Geagu şi Alexandru Alexandrescu     

Dan Cătănuş, Iluzia normalităţii: Academia Română la începutul regimului Nicolae CeauşescuAna-Maria Cătănuş, Drumul către libertate. Doina Cornea şi disidenţa românească în anii 1980   

Florin Abraham, Provocări epistemologice ale teoriei totalitarismului, I

Alexandru-Murad Mironov, Federalismul european în atenţia Siguranţei, 1926, I        

Octavian Roske, Colectivizarea agriculturii. Represiunea totală, 1957-1962, XXXI   

Claudiu Degeratu, Nicolae Ceauşescu şi „noii ilegalişti” ai P.C.R., 1965-1968     
     
Florin-Răzvan Mihai, Cristina Diac, Deportarea etnicilor germani din România în U.R.S.S., 1945-1949

Flori Bălănescu, Vasile Paraschiv (1928-2011)


Florin-Răzvan Mihai, Gheorghe (Gogu) Rădulescu (1914-1991)"Arhivele Totalitarismului", nr. 3-4/2012

Din sumar:
Marius Tărîţă, Ideologie şi literatură în R.S.S. Moldovenească, 1945-1948     


Éva Cseszka, Economic Type Trials in the Rákosi Regime in Hungary 1947-1953   

Marian-Alin Dudoi, Un proces politic în România: cazul petrolistului Alexander W. Evans, 1948      

Dan Cătănuş, Devieri politico-ideologice în P.C.R.: împăciuitorismul

Dumitru Lăcătuşu, Tudor Sepeanu – mărirea şi decăderea unui ofiţer al Securităţii

Tudor Vlădescu, The Literature of Resentment in the Romanian Socialist Propaganda Novel. An Introduction to a Study of Fear in Fiction

Ana-Maria Cătănuş, Dorin Tudoran şi condiţia intelectualului român sub comunism  

Vasile Buga, Controverse româno-sovietice 
privind prelungirea valabilităţii Tratatului de la Varşovia, 1984-1985

Petre Opriş, Un complot militar împotriva preşedintelui României, octombrie 1984   

Corneliu Pintilescu, Analiza comparată a totalitarismului: Perspective anglo-saxone şi germane după 1989           

Florin Abraham, Provocări epistemologice ale teoriei totalitarismului, II

Cristina Roman, Istorie şi politică. Cazul aniversării a 60 de ani de la Marea Unire

Florian Banu, Discursul istoric contemporan între ştiinţa istoriei şi istoria-rechizitoriu

Raluca Nicoleta Spiridon, Şerban Cioculescu (1902-1988)

Florin Şandru, Neculae Trâmbaciu (1902-1955)

Ion Constantin, Onisifor Ghibu (1883-1972)

No comments:

Post a Comment